ลู่วิ่งไฟฟ้า รหัส 588S
ลู่วิ่งไฟฟ้า
วิธีส้รางกล้ามหน้าอก