เก้าอี้บริหารเอวและหลัง Back Extension Roman Chair IT-7030

เก้าอี้บริหารเอวและหลัง Back Extension Roman Chair IT-7030 เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนหลัง ท้องข้าง หน้าท้อง และเอว หรือใช่กับดัมเบลเล่นกล้ามเนื้อหน้าแขน

Share this product

Description

NAME:
Back Extension Roman Chair
MODEL:
IT7011
TUBE THICKNESS:
3 mm.
DIM:
985*726*625(mm)
WEIGHT:
40KG