เครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อ รหัส GS7.0

เครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อ รหัส GS7.0 หรือ เครื่องวัดมวลร่างกาย อุปกรณ์วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ใช้การวัดที่แม่นยำของตัวควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ AVR(Automatic Voltage Regulator) โดยใช้วิธีสถิติใหม่ DXA วิเคราะห์องค์ประกอบของมนุษย์: BMI น้ำหนักไขมัน (ดัชนีมวลกาย) ตัวบ่งชี้สุขภาพที่ไม่ใช่ไขมัน ผ่านการวิเคราะห์อิมพีแดนซ์ทางชีวภาพแบบหลายความถี่ ละลาย (MFBIA) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของร่ายกายของมนุษย์

Share this product

Description

รหัส : เครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อ รหัส GS7.0
รองรับน้ำหนักผู้ใช้ : 10-200 kg
ลักษณะพิเศษ :  รองรับระบบ Wireless , มีเครื่องพิมพ์ HP แถมอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์
ระบบภายในเครื่อง :  Weight test , Height test , Heart rate test , Visceral fat index test เป็นต้น และอีกหลายอย่าง สามารถสอบถามได้ครับ