เครื่องเล่นอเนกประสงค์ Full Power Rack SL7015

เครื่องเล่นอเนกประสงค์ Full Power Rack SL7015 เครื่องเล่นหลายฟังค์ชั่น ถูกออกแบบมาให้สามารถเล่นได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็น เล่นกล้ามเนื้อส่วนไหล่, กล้ามเนื้อส่วนหลัง และอีกหลายท่าขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะเล่นท่าไหน

Share this product

Description

NAME:
Full Power Rack
MODEL:
SL7015
TUBE THICKNESS:
3.2 mm.
DIM:
1389.5*1747*2442.3mm
WEIGHT:
141Kg