Abdominal trainer- IT7003

Abdominal trainer- IT7003 หรือ เครื่องยืดกล้ามเนื้อ อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้ใช้ยืดกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน

Share this product

Description

NAME:
Abdominal trainer
MODEL:
IT-7003
TUBE THICKNESS:
3 mm.
DIM:
101x81x88cm
WEIGHT:
68KG