Adductor – E1022B

Adductor – E1022B หรือ เครื่องเล่นขา เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อเล่นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนและสามารถปรับน้ำหนักได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Download PDF

Share this product

Description

Name:
Adductor
Model:
E1022B
Tube Thickness:
3 mm.
Dim:
1550*860*1350cm
weight:
216KG