Back Extension – E1031B

Back Extension – E1031B หรือ เครื่องเล่นหลัง เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นกล้ามส่วนหลัง ตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถเล่นได้แค่กล้ามส่วนเดียวแต่สามารถปรับน้ำหนักตามที่เราต้องการได้

Share this product

Description

Name:
Camber Curl
Model:
E1030B
Tube Thickness:
3 mm.
Dim:
1300*890*1350cm
weight:
255KG