Dip/Chin Assist – E1009B

Dip/Chin Assist – E1009B หรือ เครื่องเล่นหน้าอก เป็นเครื่องที่สามารถเล่นได้ถ้าหน้าอกและสามารถเล่นหลังได้อีกด้วย

Download PDF

Share this product

Description

Name:
Dip/Chin Assist
Model:
E1009B
Tube Thickness:
3 mm.
Dim:
1550*1370*2360cm
weight:
289KG