Incline Press – E1013B

Incline Press – E1013B หรือ เครื่องเล่นไหล่ เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อเล่นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนและสามารถปรับน้ำหนักได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Download PDF

Share this product

Description

Name:
Incline Press
Model:
E1013B
Tube Thickness:
3 mm.
Dim:
1850*1220*1320cm
weight:
239KG