Long Pull – E1033B

Long Pull – E1033B หรือ เครื่องเล่นหลัง เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นกล้ามส่วนหลัง ตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถเล่นได้แค่กล้ามส่วนเดียวแต่สามารถปรับน้ำหนักตามที่เราต้องการได้

Share this product

Description

Name:
Long Pull
Model:
E1033B
Tube Thickness:
3 mm.
Dim:
2820*1090*2360cm
weight:
268KG