Pulldown – E1035B

Pulldown – E1035B หรือ เครื่องเล่นหลัง เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นกล้ามส่วนหลัง ตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถเล่นได้แค่กล้ามส่วนเดียวแต่สามารถปรับน้ำหนักตามที่เราต้องการได้

Share this product

Description

Name:
Pulldown
Model:
E1035B
Tube Thickness:
3 mm.
Dim:
1850*1090*2340cm
weight:
248KG