Seated Leg Curl – E1023B

Seated Leg Curl – E1023B หรือ เครื่องเล่นขา เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อเล่นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนและสามารถปรับน้ำหนักได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Download PDF

Share this product

Description

Name:
Seated Leg Curl
Model:
E1023B
Tube Thickness:
3 mm.
Dim:
1650*940*1350cm
weight:
223KG