Vertical Press – E1008B

Vertical Press – E1008B หรือ เครื่องเล่นหน้าอก เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อเล่นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนและสามารถปรับน้ำหนักได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Download PDF

Share this product

Description

Name:
Vertical Press
Model:
E1008B
Tube Thickness:
3 mm.
Dim:
1320*1300*1350cm
weight:
214KG