Vertical Row – E1034B

Vertical Row – E1034B หรือ เครื่องเล่นหลัง เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นกล้ามส่วนหลัง ตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถเล่นได้แค่กล้ามส่วนเดียวแต่สามารถปรับน้ำหนักตามที่เราต้องการได้

Share this product

Description

Name:
Vertical Row
Model:
E1034B
Tube Thickness:
3 mm.
Dim:
1550*1320*1600cm
weight:
194KG